Rechthuis & Historie

Het Rechthuis is een van de weinige overgebleven panden in de Ommelandenwaar tussen 1600 en 1800 bestuur en rechtspraak samen zijn plek had.Het pand annex herberg is gebouwd kort na 1594 op de het lege kloosterterrein en heeft diverse bestemmingen gehad: veroordelingen werden hier uitgesproken, onroerend goed geveild, bier getapt, raadsbesluiten genomen, huwelijken gesloten, brood gebakken, geld geleend, toneel gespeeld, patiënten behandeld. Kortom een veelzijdige geschiedenis die de bewoners van Aduard en omstreken in alle lagen van hun bestaan heeft geraakt.