Herinrichting, herstel en herbestemming

Het bestuur van de Stichting Zuiderpoort Klooster Aduard heeft als eigenaar van het Rechthuis het pand her bestemd voor cultuurhistorisch gebruik. De planontwikkeling op deze markante plek in het dorp is voor het bouwkundige deel en de nieuwe bestemming tot stand gekomen in overleg met het Platform Erfgoed Aduard en met de gemeente Zuidhorn. Het pand is vervolgens opgenomen in het gemeentelijk masterplan Het Nieuwe Wonder van Aduard. Ook een Expertmeeting georganiseerd door de Nederlandse Heide Maatschappij droeg bij aan visievorming voor het pand.  

Herstel na 2002: gemeentelijk monument 
Tussen 2002 en 2013 vond herstel plaats. In de eerste plaats is de buitenkant aan de straat teruggebracht naar de situatie rond 1900 met de vele ramen rondom. De sporenkap is constructief hersteld, het dak is beschoten en geïsoleerd, het zadeldak is weer gedekt met zwarte pannen en de schoorstenen zijn gereconstrueerd. Het casco van het voorste bouwdeel is ingrijpend verbeterd waarbij de balken en de zoldervloer zijn recht gelegd. De indeling op begane grond is als vanouds met de ingang aan de voorkant. De brede gang geeft weer toegang tot de twee kamers. In 2013 en 2014 vond de afwerking van het interieur in het voorste bouwdeel plaats. Nieuwe vloeren met isolatie onder de plavuizen, rode bremer platen en planken, muren gestuukt en schilderwerk na kleuronderzoek. Museale verlichting, een hangsysteem, en stapelbare stoelen completeren het geheel. Een eenvoudige keuken en een toilet werd in het nog niet gerestaureerde tweede deel ondergebracht. Van het Europees Fonds voor de Landbouw via LAG Leader Westerkwartier, de provincie Groningen, de gemeente Zuidhorn en het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen is financiële steun ontvangen. Maar ook particulieren hebben bijgedragen aan de restauratiekosten. In 2014 werd het Rechthuis gemeentelijk monument.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.

Start herstel met de wethouders Oomkes en Stol, 2011

Bovenzaal wacht op herstel

 
 
 

Herbestemming: Water in Middag Humsterland

In 2015 werden de plannen voor de herbestemming en de inrichting van het tweede deel alsmede voor het bouwkundige herstel weer opgepakt. Het inrichtingsontwerp heeft als thema Water in Middag Humsterland. Het concept van Willy van der Schuit, historica en ontwerper, gaat uit van de geschiedenis van het gebied en werkt toe naar de actualiteit. Aandachtspunten zijn: de afwatering van het Drentse achterland en  Middag Humsterland, de bescherming achter veilige dijken, de noodzaak van schoon water. Ook het gebruik van het gebied komt aan de orde. De expositie met moderne middelen is ook geschikt voor kinderen. Wellicht kan het waterschap Noorderzijlvest behulpzaam zijn. Voorafgaand zal ook herstel van het tweede bouwdeel nodig zijn. Het pand is daar niet wind- en waterdicht en de voorzieningen zoals elektriciteit zijn uit de tijd. Ook zijn er in het verleden storende veranderingen aan indeling beneden en boven geweest. Onderzocht zal worden of overheden en fondsen de uitvoering van het herstel en de inrichting kunnen ondersteunen.