Informatie

Het Rechthuis is tijdens de wisselexposities op de vermelde tijden voor publiek geopend. Dat publiek weet ons wel te vinden want in 2015 waren er 1.895 bezoekers en gebruikers van het pand. De ruimten aan de straat worden door de kunstenaars zeer verschillend ingericht. Incidenteel is de fraaie bovenzaal in het nog te restaureren achterhuis ook toegankelijk.    

 
 
 

Muzikale borrel Stichting Abdijconcerten Aduard, 2012


Gebruik
Het Rechthuis van Aduard is voor veel doeleinden inzetbaar. Allereerst leent het pand zich uitstekend voor exposities. Bij de restauratie van de ruimten in het voorhuis is de historische situatie hersteld en doen de toegepaste kleuren recht aan het monument maar geven alle ruimte voor recente kunstvormen. Ook de ophangmogelijkheden zijn optimaal en de kunstwerken kunnen goed belicht bekeken worden. Kwetsbare objecten zijn veilig te bewonderen in glasvitrines. In 2013 en 2014 zijn er reeds diverse keren presentaties van beeldende kunst en van historische thema’s geweest. Ook voor 2016 zijn weer afspraken gemaakt.

Sinds 2009 is het pand ook in gebruik als vergaderruimte en andere ontmoetingen. De vier historische organisaties van Aduard Het Platform Erfgoed Aduard overlegden regelmatig. Voor de vergaderingen over de uitvoering van het gemeentelijke plan Het Nieuwe Wonder van Aduard hebben gemeente en Werkgroep van het Platform veelvuldig gebruik gemaakt van het Rechthuis. Ook voor Nieuwjaarsbijeenkomsten en andere gebeurtenissen was het pand beschikbaar. Dat blijft zo!

Voor informatie en overleg: Contact & Route

meer...

Platform Erfgoed Aduard
In 2009 startte het Platform Erfgoed Aduard. Daarin werken de historische organisaties van Aduard samen: Stichting tot Behoud van Aduarder Monumenten, Stichting Kloostermuseum St. Bernardushof, Historische Vereniging Aduard en Stichting Zuiderpoort Klooster Aduard, de eigenaar van het Rechthuis Aduard. Het Platform had vrij snel zijn visie op de kloostergeschiedenis geformuleerd en aan de gemeente Zuidhorn aangeboden. Die heeft vervolgens een plan voor de revitalisatie van Aduard laten maken. Een werkgroep van het Platform heeft tussen 2012 en 2015 de gemeente Zuidhorn geadviseerd over de eerste fase van dat plan. In 2014 was er een Expertmeeting in samenwerking met de Nederlandse Heide Maatschappij die nieuwe doelen voor het cultuurtoerisme in Kloosterdorp Aduard opleverde. Het Platform blijft zich inzetten om de geschiedenis van het voormalige klooster en van de tijd erna aan het publiek te presenteren. 

meer...

Het Nieuwe Wonder van Aduard
Op 19 september 2015 is de 1e fase van het masterplan Het Nieuwe Wonder van Aduard van de gemeente Zuidhorn feestelijk afgerond. Het plan beoogde de revitalisatie van het dorp Aduard zowel ruimtelijk als cultuurhistorisch. Op dit moment zijn de zichtlijnen naar het water De Lindt, de Hamstertocht en de stad Groningen hersteld, zijn de contouren van de verdwenen kloosterkerk in de Kloosterstraat in de bestrating aangebracht en zijn er elf informatiepanelen op een Kloosterwandeling in Aduard geplaatst evenals zeven markers voor de virtuele reconstructie van het klooster via een 3D app. Het wachten is nu op de aanleg van de nieuwe rondweg die de weg vrijmaakt voor de verdere uitvoering van het masterplan.  

meer...