Het Rechthuis van Aduard leent zich uitstekend voor exposities. In 2013 en 2014 zijn er reeds diverse keren exposities van beeldende kunst en van historische onderwerpen geweest. Ook voor 2016 zijn weer afspraken gemaakt. Bij de terughoudende restauratie van de twee kamers en de brede gang in het voorste deel is een kleur- en materiaalkeuze toegepast die recht doet aan het historische karakter. En het hang- en verlichtingssysteem zorgt ervoor dat alles prima te zien is. Een mooie plek voor kunst van nu.  

Foto: Hans Sas


Exposities 2018

Geen afspraken.


Eerdere exposities dit jaar

Kunst aan huis Route Lauwersland
10-11 en 17-18 maart

Huib van der Stelt, schilderijen en Henneke Chevalier, keramiek

Henneke Chevalier
h.chevalier@planet.nl                  
0594-659729

Huib van der Stelt
stelth@xs4all.nl
06 2537 5974

Reacties: "Prachtige kleurige schilderijen, word ik blij van." en
”Keramiek: heel bijzonder. Sprak ons erg aan.”