Helaas moeten we u melden dat wij de activiteiten in het Rechthuis moeten beëindigen. Wij zien geen toekomstperspectief meer wegens het ontbreken van voldoende financiële middelen voor onze plannen.

Het bestuur van de Stichting Zuiderpoort Klooster Aduard heeft als eigenaar van het Rechthuis van Aduard moeten besluiten om de exploitatie en de activiteiten definitief te beëindigen. De reden is het ontbreken van een toekomstperspectief.

De plannen voor een cultuurhistorische bestemming waren veelbelovend maar het is niet gelukt om de financiën rond te krijgen. Het bestuur heeft zo’n vijf jaar gezocht naar aanvullende middelen maar heeft moeten vaststellen dat de subsidieaanvragen niets concreets hebben opgeleverd behalve de toezegging van de gemeente Westerkwartier. De plannen kunnen daarom niet uitgevoerd worden. Alternatieven voor een publieke functie zijn onderzocht maar leverden ook niets op. Verder doorgaan acht het bestuur niet zinvol.