Het bestuur van de Stichting Zuiderpoort Klooster Aduard heeft op 2 november 2021 de stichting ontbonden.

De oprichting van de stichting vond plaats op 20 december 2001. Na de aankoop van het Rechthuis te Aduard op 14 januari 2002 heeft het bestuur zich beijverd om het pand te restaureren en een cultuurhistorische plek in Aduard te geven. De eerste doelstelling is grotendeels gehaald met financiƫle ondersteuning van particulieren, overheid en fondsen.

De plannen voor een verantwoorde cultuurhistorische bestemming waren veelbelovend maar het is niet gelukt de financiering rond te krijgen. Na vijf jaar zoeken naar aanvullende middelen moest het bestuur vaststellen dat subsidieaanvragen niet concreets hebben opgeleverd behalve de toezegging van de gemeente Westerkwartier. De plannen konden daarom niet uitgevoerd worden. Alternatieven voor een andere publieke functie zijn onderzocht maar leverden niets op.

Verder doorgaan achtte het bestuur niet zinvol en het pand werd verkocht. Deze transactie bood de mogelijkheid de historische situatie van het Rechthuis te herstellen. De beide oorspronkelijke delen van het Rechthuis, het eerste inmiddels herstelde bouwdeel aan de straat annex het tweede bouwdeel met bovenzaal kon weer samengevoegd worden met de aangebouwde schuur met open grond.

Door verkoop van het Rechthuis verviel het object van de doelstellingen en was er geen belang meer bij continuering van de stichting. Derhalve werd de stichting ontbonden.